You are here

Partisten terveys - Beardie's health issues

Suomeksi:
Partacollieilla on joitain sairauksia, mitä rodussa esiintyy turhan tiheästi. Osa näistä joko tiedetään tai arvellaan olevan periytyviä ja osa on immuunivälitteisiä. Näistä löydät selvitystä rotuyhdistyksen jalostuksen tavoiteohjelmasta Suomen Partacolliet ry:n sivuilta tai englanniksi BeaCon-sivuilta http://www.beaconforhealth.org/.

Suomen Partacolliet ry aloitti partacollieiden DLA-tyypityksen tutkituttamisen professori Hannes Lohen tutkimusryhmässä (http://www.koirangeenit.fi/) vuonna 2009. Siihen mennessä näytteen antaneista koirista valittiin mahdollisimman monia sukulinjoja edustavia koiria, tuontikoiria sekä SLO-sairaita koiria "tyypattaviksi". Alkuperäinen raportti on luettavissa http://www.suomenpartacolliet.info/Rotuyhdistykselleraportti2010.pdf. Sittemmin "tyypattujen" koirien määrä on yli kaksinkertaistunut ja olen omilla alasivuillaan (DLA-tyypitys) lyhyesti analysoinut nykyisiä tuloksia.

Uusin alasivu on aiheesta DLA-tyyppien (ja muun geneettisen perimän) ja autoimmuunisairauksien yhteydestä. Asian tietämys on yleisestikin ottaen vajavainen, ja siten myös tekstini aiheesta sivulla XXXX on vielä todella raakile...

In English:
Bearded collies have some diseases which seem to often exist in families / lines and some of them are already known and shown to be inheritable and some are immune-mediated. You can find information about them e.g. in BeaCon-pages http://www.beaconforhealth.org/.

Finnish Bearded Collie Breed Club started to promote the DLA-type study done in the research group of professor Hannes Lohi (http://www.koirangeenit.fi/Englanniksi/home.html) in 2009. Among individuals tested at that time were chosen dogs that were representing as many lines, imported ones and SLO-diseased (symmetrical lupoid onychodystrophy) ones to participate the study. The original report of the first study is found in http://www.suomenpartacolliet.info/DLA_raporttiEnglish.pdf. Later the number of dogs having known DLA-status has more than doubled and I have shortly analyzed the results under the title DLA-type study.

Complete and full connections between DLA-types and autoimmune diseases is still unknown. However, I have discussed it very shortly in sub-page YYYY.